Definicja obrotu

autor: Michał 2011-12-16 00:06:35   
0
Jaka jest definicja obrotu?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-08 23:53:27   
0
Zgodnie z definicją obrót w firmie jest to pewna wkota, należna firmie z tytułu sprzedaży, która obejmuje całość świadczenia należnego od różnych nabywców, a także pomniejszona o kwotę należnego urzędowi skarbowemu podatku. Należna kwota obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź