Czy jest jeszcze becikowe?

autor: Michał 2011-12-16 00:48:14   
0
wy wypłaca się jeszcze becikowe w 2012 roku? jeśli tak, to jakie są kryteria?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-06 11:20:19   
0
Pewnie że jest, nie zniesiono tak zwanej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, ale wprowadzone zostały pewne zmiany, jeżeli chodzi o kryteria jej przyznawania. Teraz kobieta, która w ośrodku pomocy społecznej albo gminie będzie ubiegała się o wypłatę becikowego albo też dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (wymagany dochód na osobę < 504 zł.), będzie musiała przedstawić zaświadczenie od lekarza, ze pozostawała pod opieką medyczną i robiła badania od 10 tygodnia ciąży, aż do porodu.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź