Kto to jest rezydent?

autor: Michał 2011-12-16 00:56:09   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2011-12-31 12:11:49   
0
Chodzi o turystykę ? Jeżeli tak, to rezydent znaczy tyle samo co pilot wycieczek turystycznych, z tym że pod pojęciem rezydenta rozumie się zazwyczaj osobę, która wysyłana jest przez biuro do jakiegoś popularnego kurortu, gdzie ma zajmować się wszystkimi turystami z tego biura i załatwiać ich sprawy. Przede wszystkim rezydent ma za zadanie reprezentowanie interesów turystów w konfliktach np. z hotelami, przewoźnikami czy innymi przedstawicielami lokalnej infrastruktury turystycznej.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź