Zamknięcie działalności gospodarczej w 2012 r.

autor: Michał 2011-12-27 01:21:35   
0
Jaka jest procedura likwidacji działalności gospodarczej w 2012 roku?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-01-19 11:45:29   
0
Żaby zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą należy w kolejności:
- rozwiązać umowy z pracownikami,
- złożyć wniosek o wykreślenie firmy z ewidencji działalności gospodarczej w swoim urzędzie gminy,
- po decyzji o wykreśleniu, do 7 dni od jej otrzymania trzeba wyrejestrować działalność w ZUSie i zawiadomić urząd skarbowy o zaprzestaniu prowadzenia działalności na drukach NIP-3 i VAT-Z,
jeśli prowadzi się księgę przychodów i rozchodów, to wówczas robimy spis z natury na dzień likwidacji i następnie wpisać do księgi (umieszczamy wszelkie przedmioty należące do firmy, meble, komputer, a także towar),
w ciągu 14 dni od wykreślenia z EDG trzeba zawiadomić o zaprzestaniu prowadzenia działalności także GUS.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-09 13:29:41   
0
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź