Odprawa emerytalna 2012

autor: Michał 2011-12-27 01:25:00   
0
Ile wynosi odprawa emerytalna w 2012 roku?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-11 13:35:45   
0
Wysokość odprawy jest zgodnie z Kodeksem pracy równowartością jednomiesięcznego uposażenia. Zdarza się często, że zakład pracy ustala, że odprawa jest większa - takie regulacje można wprowadzić w regulaminie wynagradzania w danym zakładzie. Odmienne zasady są przy przyznawaniu odpraw dla niektórych grup zawodowych na przykład dla nauczycieli, żołnierzy, górników...
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-09 12:50:46   
0
Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela mają prawo do odprawyemerytalnej:
po przepracowaniu mniej niż 20 lat w wysokości 2-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem pracy nauczyciela,
po przepracowaniu co najmniej 20 lat w wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem pracy nauczyciela podstawa prawna art. 87 Karty Nauczyciela
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-09 13:00:08   
0
według ustawy o pracownikach samorządowych wysokość odprawy jest uzależniona od stażu pracy w urzędach i przysługuje:
po 10 latach pracy  w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia,
 po 15 latach pracy  w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia,
 po 20 latach pracy w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-09 13:07:11   
0
Dla pracowników pozostałych grup zawodowych podlegających pod Kodeks pracy wysokośc odprawy ustala się według zasad stosowanych przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w oparciu o rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy itd. mniej więcej wysokośc tej odrawy będzie odpowidać miesięcznemu wynagrodzeniu. Odprawa emerytalna w pełnej wysokości jest zwolniona ze składek ZUS, JEDNAK ODPROWADZA SIĘ OD NIEJ PODATEK DOCHODOWY DO US.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-09 13:11:47   
0
niewypłacona odprawa emerytalna przedawnia się z upływem 3 lat
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-09 15:26:59   
0
Podstawą ubiegania się o odprawę jest decyzja Zus o przyznaniu prawa do emerytury.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź