Dochód do dodatku mieszkaniowego 2012

autor: Michał 2011-12-27 01:27:42   
0
Jakiej kwoty nie powinien przekraczać dochód na jedną osobę, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy w 2012 roku?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-02 23:47:59   
0
Żeby kwalifikować się do dodatku mieszkaniowego należy mieć uregulowane prawo do lokalu w którym się mieszka, może to być na przykład mieszkanie spółdzielcze, albo też własnościowe. Dodatkowo dochód na jedną osobę w gospodarstwie rodzinnym nie może prakraczać dla gospodarstw wieloosobowych kwota do 910,23 zł, a jeśli mieszka tylko jedna osoba - 1.274,32 zł.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-17 06:21:16   
0
Marcin - brutto czy natto ?
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-17 10:40:56   
0
brutto
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-25 11:49:32   
0
Mało tego doliczają zwrot z podatku :( jesli przypadnie na 3 miesieczny okres poprzedzający.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-02-16 19:44:05   
0
ważne jestrónież czy posiada się auto o wyższej wartości niż 5000zł
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-09 15:36:30   
0
ani brutto ani netto przy dadatkach dochód liczy się inaczej. tylko dla rencistów bądż emerytów będzie to brutto.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-09 15:38:09   
0
u nas byli na wywiadzie w domu w związku z tym dodatkiem mieszkaniowym, wpisywaliśmy iż posiadamy samochód grata bo grata chyba wartośc 7000 złoty, dodatek dostalismy:-). tyle co zawsze
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-09 15:41:29   
0
Według przepisów o dodatku mieszkaniowym  za dochód rozumie się: wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-09 15:44:45   
0
Dochod netto do dodatku mieszkaniowego jest liczony inaczej w wynagrodzeniu. Obliczasz przychod - KUP - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe i w wyniku tych obliczen otrzymujesz dochod netto do dodatku mieszkaniowego
dodaj komentarz


autor: gość 2012-04-09 19:28:14   
0
A CZY STYPENDIUM UCZNIA NA STUDIACH DZIENNYCH JEST WLICZANE DO DOCHODU, CZY TEZ NIE JEST ?
TYM BARDZIEJ ZE PONOSI KOSZTYU OPŁATY ZA STANCJE
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-09 06:06:23   
0
A CO JESLI MIESZKAM SAM I JESTEM NA BEZROBOTNYM W MIESZKANIU WLASNOSCIOWYM 60m2 oraz mam uregulowane wszystkie rachunki za mieszkanie, to moge sie ubiegac ???
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-28 14:21:33   
0
JEDNYM Z WYMOGÓW JEST ODPOWIEDNIA POWIERZCHNIA  1 OS- 35M2, 2-40 M2, 3-45M2, 4- 55M2, JEŻELI W MIESZKANIU ZAMIESZKUJE OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA WYMAGAJĄCA ODDZIELNEGO POMIESZCZENIA DOLICZA SIĘ +15M2 DO NORMY PRZYPADAJĄCEJ NA ILOŚĆ OSÓB, MOŻNA PRZEKROCZYĆ POWIEŻCHNIĘ O 30 % NORMY LUB W PRZYPADKU KIEDY ŁĄCZNA POWIERZCHNIA POKOI I KUCHNI WYNOSI 60 % POWIEŻCHNI UŻYTKOWEJ MOŻNA PRZEKROCZYĆ DO 50%
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-21 19:20:17   
0
stypendium socjalne moim zdaniem nie powinno być brane pod uwagę przy dodatkach mieszkaniowych. według ustawy do dochodu nie wlicza się zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków celowych i okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych świadczeń w naturze z pomocy społecznej, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka (becikowego),
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-21 19:50:55   
0
Sorry doczytałem dalej według biuletynu informacyjnego do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu przykładowo zalicza się: stypendia studenckie, wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia i agencyjnych, diety, zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, wychowawcze, pogrzebowe, dodatek pielęgnacyjny, zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne, dodatki kombatanckie, , żołd, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne.
Jakoś nie bardzo rozumiem dlaczego do dochodu wlicza się stypendia studenckie skoro według ustawy pomoc materialna dla uczniów nie powinna być wliczana, a stypendium socjalne to przecież pomoc materialna dla uczni
dodaj komentarz


autor: gość 2012-08-26 14:41:27   
0
Mieszkam z dwojka dzieci  córka jest pełnoletnia i pracuje na umowe-zlecenie czy do dodatku mieszkaniowego musze podac corki dochody
dodaj komentarz


autor: gość 2012-09-05 21:20:12   
0
Niestety trzeba podac dochody wszystkich pracujacych domownikow..glupota jest to ze wliczaja tez alimenty..choc w swietle prawa nie jest to zaden dochod..to pieniadze przeznaczone na dzieci i ich potrzeby i nie powinno sie ich doliczac
dodaj komentarz


autor: gość 2012-10-18 00:28:13   
0
Święta prawda patrzą tylko jak człowieka oskubać
dodaj komentarz


autor: gość 2012-11-07 19:26:23   
0
Witam złozyłam dodatek mieszkaniowy w pażdzierniku ok.20-tego czy otrzymam dofinansowanie w listopadzie?
dodaj komentarz


autor: gość 2012-11-30 09:40:55   
0
Powinnaś już dostać, pewnie już o tym wiesz :)
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź