Urlop tacierzyński w 2012 roku

autor: Michał 2011-12-27 01:29:24   
0
Ile dni nalezy się urlopu tacierzyńskiego w 2012 roku?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Michał 2011-12-30 22:00:33   
0
Długość urlopu ojcowskiego dla pracownika wychowującego dziecko od 1 stycznia 2012 r. wzrasta z 1 do 2 tygodni, ojciec może wykorzystać ten urlop w dowolnym czasie, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 12-ego miesiąca życia dziecka. Urlop tacierzyński udziela się na pisemny wniosek pracownika w terminie co najmniej 7 dni od czasu rozpoczęcia urlopu. Pracodawca jest zobowiązany udzielić ten urlop.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź