Lista obecności pracowników 2012

autor: Michał 2011-12-27 01:33:17   
0
Jak sporządzić listę obecności pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2012 rok?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-09-18 23:14:23   
0
Przepisy kodeksu pracy pozostawiają w tym zakresie swobodę. Zgodnie z art. 1041 § 1 pkt 9 K.P przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy powinien zostać ustalony w regulaminie pracy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy – w pisemnej informacji o dodatkowych podstawowych warunkach zatrudnienia. Przepisy prawa pracy nie określają urzędowego, obowiązkowego wzoru listy obecności, nie wprowadzają również powszechnego zestawu symboli, którymi pracodawca powinien w liście obecności zaznaczyć przyczynę nieobecności pracownika w pracy
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź