Podatki w gminie

autor: Michał 2011-12-28 02:05:05   
0
Jakie są podatki i oplaty lokalne w Polsce?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-04 23:59:04   
0
Władze lokalne, czyli gminy pobierają następujące podatki od swoich mieszkańców:
podatek od nieruchomości,

podatek rolny,

podatek leśny,

podatek od środków transportowych,

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa),

podatek od spadków i darowizn,

podatek od posiadania psów,

podatek od czynności cywilnoprawnych,

opłata skarbowa,

opłata eksploatacyjna,

opłaty lokalne:
targowa, miejscowa, administracyjna,
za usuwanie drzew i krzewów,

drogowe,

prolongacyjna,
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź