Aktualna wersja Płatnika

autor: Michał 2011-12-28 02:12:56   
0
Jaka jest aktualna wersja programu Płatnik?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2011-12-28 19:48:17   
0
Najnowsza wersja programu Płatnik to Płatnik 8.01.001

Wersja 8.01.001 programu Płatnik realizuje wymogi, które wynikają ze zmian prawnych, jakie zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczącą emerytur pomostowych (Dz. U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  23.10.2009 roku dotyczącej określenia wzorów zgłoszeń do ZUS i wielu innych.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź