Jakie zaświadczenia do becikowego?

autor: Michał 2012-01-03 02:03:03   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-01-05 00:09:02   
0
Od 1 stycznia 2012 są przepisy, zgodnie z którymi becikowe przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wymaganego zaświadczenia lekarskiego nie można zastąpić oświadczeniem.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-05 00:29:21   
0
BECIKOWE Przysługuje  niezależnie od dochodów w rodzinie i jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wypłacane jest matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje na pisemny wniosek złożony  w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. 
 <a></a>Do wniosku należy dołączyć:
dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się np. dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe, ORAZ ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA
 Becikowe wynosi 1000 zł na dziecko.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-05 00:09:03   
0
Zaświadczenie od lekarza potwierdza fakt odbycia co najmniej trzech wizyt u ginekologa - w każdym trymestrze ciąży. Musi zostać wypisane na specjalnym formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. "w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka".
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź