Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

autor: Michał 2012-01-03 02:14:05   
0
Jaki powinno wyglądać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach? Czy można gdzieś ściągnąć wzór?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-04 15:47:15   
0
W firmach są specjalne druki, na których wystawia się w dziale kadr i płac zaświadczenia, ale jeśli chodzi na przykład o zaświadczenie wymagane przez bank w celu udzielenia kredytu, to wtedy banki często dają swoje druki i mozna takie zaświadczenie wypisać tez na nich. Oczywiście nie samemu ;)
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-05 00:11:47   
0
Pytanie do czego jest potrzebne te zaświadczenie. Urzędy zazwyczaj dysponują własnymi drukami zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, np. do dodatku mieszkaniowego. Funkcjonuje jeszce druk RP 7 Zus zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, ale dotyczy to raczej okresu zatrudnienia przed 1999 rokiem.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-05 00:05:12   
0
WZÓR
(pieczęć firmowa zakładu pracy) (miejscowość i data)
 ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH
Zaświadcza się, że Pan/Pani (imię i nazwisko)
 zamieszkały/a (dokładny adres)
legitymujący się dowodem osobistym (seria i numer)
jest zatrudniony/a w naszym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę na stanowisku
 od dnia na czas określony do dnia / nieokreślony*
Wynagrodzenie miesięczne brutto (średnia z ostatnich 3 miesięcy) (słownie: )
Wynagrodzenie miesięczne netto (średnia z ostatnich 3 miesięcy) (słownie:)
 Wynagrodzenie jest obciążone kwotą z tytułu Wyżej wymieniony/a nie jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę ani w okresie próbnym. Pracodawca nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe. Zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty wystawienia.
W przypadku podania danych niezgodnych z prawdą wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność według przepisów prawa karnego.
 (Data, pieczęć i podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź