Wniosek a podanie

autor: Michał 2012-01-03 02:18:59   
0
Czym się różni wniosek od podania?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-04 16:25:45   
0
W zasadzie to nie ma różnicy pomiędzy wnioskiem a podaniem, zwracając się na przykład do jakiegoś urzędu swoje pismo mozna zatytulowac zarówno w jeden, jak i w drugi sposób i w obu tych przypadkach będzie ono poprawne, a urzędnicy nie mogą się czepiać, ze się do nich napisała podanie zamiast wniosku, albo na odwrót. Istotna jest treść tego, co piszemy do urzędu...
dodaj komentarz


autor: gość 2012-09-18 23:46:27   
0
Wniosek składa się do sądu.Każdy wniosek powinien zawierać:
miejscowość i datę jego sporządzenia; 
 adres sądu do którego jest kierowany
 określenie stron (imię i nazwisko, adres lub nazwa) ich 
 imię, nazwisko i adres wnioskodawcy 
 imiona, nazwiska i adresy uczestników - przy składaniu wniosku;
 oznaczenie rodzaju pisma np. Wniosek o dział spadku po 
 żądanie wniosku, czyli jakiego rozwiązania sprawy domaga się wnioskodawca oraz uzasadnienie - przy wniesieniu wniosku; 
 własnoręczny podpis  wnioskodawcy; 
 wymienienie załączników
dodaj komentarz


autor: gość 2014-11-27 17:15:42   
0
Wniosek nie mus byc kierowany tylko do sądu, tak samo do urzędu możemy skierowac wniosek jak i do sądu. Nie ma róznicy, to tylko nazwa.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź