Wniosek o urlop wychowawczy wzór

autor: Michał 2012-01-03 02:20:14   
0
Gdzię znajdę wzór  wniosku o urlop wychowawczy?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-01-04 22:13:46   
0
 
 
http://www.rp.pl/temat/61481.html
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-04 22:53:05   
0
 
WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO
Uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu wychowawczego w okresie od dnia ..............do dnia ........................... w celu sprawowania opieki nad dzieckiem .....................................(imię i nazwisko dziecka ) urodzonym ...........................................
Na dziecko to: 1. nie wykorzystywałam dotychczas ani ja, ani małżonek albo drugi rodzic lub opiekun urlopu wychowawczego* 2. wykorzystałam ja lub mój współmałżonek albo drugi rodzic lub opiekun urlop wychowawczy w okresach*......................................... ...................................... Współmałżonek, drugi rodzic lub opiekun dziecka nie zamierza korzystać z urlopu wychowawczego: w wyżej wymienionym terminie na wyżej wymienione dziecko lub w wyżej wymienionym terminie na inne dziecko na dowód czego załączam stosowne oświadczenia*.
tam gdzie są gwiazdki *, opisuje się jak sytuacja z przebiegiem urlopu wychowawczego wygląda u składającego
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź