Wniosek na nauczyciela dyplomowanego

autor: Michał 2012-01-03 02:23:44   
0
Gdzię znajdę wzór wniosku na nauczyciela dyplomowanego?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-06 00:41:55   
0
Wniosek na nauczyciela dyplomowanego wysyłany jest, żeby rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego i powinien on zawierać imię i nazwisko nauczyciela oraz dyrektora szkoły, zajmowane stanowisko w szkole, adres wnioskodawcy jak również wykaz dokumentów dołączonych do wniosku. Powinien on koniecznie być podpisany przez nauczyciela, a także przez dyrektora.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź