Dokumenty wymagane przy rejestracji samochodu

autor: Michał 2012-01-05 00:06:22   
0
Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji samochodu?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-06 11:04:35   
0
Rejestroując samochód trzeba przedstawić w wydziale komunikacje następujące dokumenty:
1. wniosek o rejestrację
2. dowód własności pojazdu (umowa, faktura)
3. wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacjkarta pojazdu, jeżeli była wydana
4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
5. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był rejestrowany w kraju
6. ubezpieczenie OC
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź