Na jak długo można zawrzeć umowę na czas określony?

autor: Michał 2012-01-09 22:23:50   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-11 12:53:31   
0
Jeden pracodawca z jednym pracownikiem może podpisać umowę na czas określony na maksymalny okres 24 miesięcy. Dzieje się tak, ponieważ w sumie wszystkie umowy na czas określony z jednym pracownikiem nie mogą być na dłużej niż na 24 miesiące, dodatkowo po zakończeniu dwóch umów na czas określony trzecia musi być juz podpisana na czas nieokreślony.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-13 17:17:14   
0
Ustawa antykryzysowa mówiła że można zawierać dowolną ilość umów na czas określony, ale czas ich trwania nie może przekroczyć 24 miesięcy w wypadku firm przedsiębiorstw (zgodnie z ustawą o swobodzie gospodarczej.)  ustawa ta obowiązywaładoz dnia 31.12.2011. Teraz  więc umowa na czas określony trwająca 01.01.2012 r. będzie wliczana do limitu umów jako pierwsza umowa na czas określony. Następnie pracodawca będzie mógł zawrzeć jeszcze tylko jedną kolejną umowę o pracę na czas określony. Jeżeli po zakończeniu tej drugiej umowy, będzie chciał kontynuować nieprzerwaną współpracę z pracownikiem, będzie już musiał zatrudnić go na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-13 17:04:24   
0
Kodeks pracy nie wprowadził ograniczeń co do długości umów o pracę na czas określony. Termin długości umowy na czas okreslony ( najdłużej do 24 miesięcy) wynikał z ustawy antykryzysowej, a ustawa ta już nie obowiązuje.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-13 17:21:48   
0
 
Umowa na czas określony co do zasady rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta. Dla wygaśnięcia nie wymaga dodatkowego oświadczenia woli żadnej ze stron. Może być też rozwiązana na skutek porozumienia stron. Odstępstwo od tej zasady wprowadza art. 33 k.p., zgodnie z którym możliwe jest rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem takiej umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i przy zawieraniu umowy o pracę strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania.
 
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź