Podatek od bonów towarowych 2012

autor: Michał 2012-01-15 02:06:56   
0
Ile wynosi podatek od bonów w 2012?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-16 19:30:08   
0
Od bonów towarowych, które zazwyczaj są kupowane najczęściej w gorącym okresie przedświątecznym, w Polsce nie płaci się podatku do towarów i usług (czyli VAT). Przekazywanie takich bonów nie jest w żaden sposób sprzedażą, w związku z czym nie można mówić w tej sprawie o konieczności opodatkowania. MOżna więc dawać pracownikom bony bez obawy o konflikt z Urzędem Skarbowym.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-02-09 00:51:56   
0
Bony towarowe dla pracowników podlegają podatkowi  dochodowemu ze stosunku pracy. Bony sfinasowane ze środków ZFŚS nie podlegają oskładkowaniu skłądkami zus. Natomiast od bonów zakupionych ze środków obrotowych nalicza się składki zus.Według ustawy o podatku doch. od osób fiz." Zwolnieniu podlegają świadczenia rzeczowe na rzecz działalności socjalnej sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł."
Bony towarowe dla rencistówi emerytów korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego , według ustawy jeżeli wartość otrzymanych świadczeń ( rzeczowych lub ekwiwalentów pieniężnych w zamian tych świadczeń) nie przekraczają w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. Jeśli bony przekroczą wartość 2280 złoty, od nadwyżki ponad tę kwotę należy obliczyć 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Natomiast bony otrzymane przez emeryta lub rencistę zatrudnionego na umowę o pracę stanowią jego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu według zasad obowiązujących pracowników.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź