Podatek od sprzedaży mieszkania 2012

autor: Michał 2012-01-15 02:14:11   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-16 19:20:50   
0
Od 2012 roku przy prywatnej sprzedaży nieruchomości obowiązuje albo stawka wynosząca 19 procent podstawy opodatkowania, albo też zwolnienie z tytułu zbycia nieruchomości, z racji zbywania po okresie 5 lat od zakończenia roku nabycia albo też wybudowania.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-16 23:19:19   
0
Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, w wypadku gdy odpłatne zbycie nie następuje w ramach działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.J eśli dana osoba sprzedaje mieszkanie (po upływie 5 lat), do którego przypisany jest udział w gruncie, podatniku PIT już nie zapłaci
  Funkcjonuje kilka sposobów rozliczania podatku od sprzedaży mieszkania, w wypadku sprzedaży przed upływem 5 lat. Zastosowanie danego sposobu uzależnione jest od daty nabycia mieszkania. tak więc:
nabycia mieszkania do końca 2006 r. opodatkowaniu podlegał przychód uzyskany z  odpłatnego zbycia mieszkania według stawki 10%. tak wię nieruchomości kupione w 2006 roku  nie będą podlegały PIT, gdy sprzedaż nastąpi w  2012 roku. ( upływ 5 lat) 
nabycia mieszkania w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. podatek PIT obliczany jest od dochodu, czyli przychód uzyskany z odpłatnego zbycia  mieszkania pomniejszany o koszty odpłatnego zbycia, można także pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, czyli udokumentowane koszty nabycia Podatek wynosi 19% osiągniętego dochodu.
nabycia mieszkania od 1 stycznia 2009r  podatek samo obliczany jak w przypadku nabycia mieszkania w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 roku.
Od 1 stycznia 2009 roku jest nowe zwolnienie - ulga mieszkaniowa art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.  według tej ulgi zwolnieniu podlegają dochody ze zbycia mieszkania które odpowiadają iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży mieszkania, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż, przychód uzyskany za sprzedaży mieszkania został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.
Do wydatków na własne cele mieszkaniowe zalicza się wydatki na: nabycie budynku mieszkalnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego, wydatki na spłatę kredytu wziętego na zakup mieszkania
dodaj komentarz


autor: gość 2012-12-04 07:23:37   
0
czy na wykonczenie rozpoczetej budowy przysluguje zwolnienie od podatku ze srodkow uzyskanych ze sprzedarzy mieszkania
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź