Dochód z hektara przeliczeniowego w 2012

autor: Michał 2012-01-16 22:24:07   
0
Jak obliczyć dochód z hektara przeliczeniowego zgodnie z przepisami obowiązującymi na 2012 rok?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-19 10:20:38   
0
Nie oblicza się samodzielnie dochodu z jednego hektara przeliczeniowego, ponieważ robi to wszystko za rolników Głóny Urząd Statystyczny. Co roku wydawane jest obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy na indywidualnym
gospodarstwie rolnym z 1 hektara przeliczeniowego i to jest odniesieniem do dlaszych wyliczeń oraz obliczania podatków.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź