Czy można anulować fakturę VAT?

autor: Michał 2012-02-05 00:26:58   
0
Jak mogę anulować fakturę VAT i czy to jest w ogóle możliwe?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-09-18 23:08:36   
0
 przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy, w ogóle nie przewidują takiej operacji jak anulowanie faktury. A nawet więcej, przepis art. 108 ustawy nakazuje, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty, bez względu na poprawność danych zawartych w tej fakturze.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, anulowanie faktury, poprzez jej przekreślenie i zachowanie w aktach jest jednak dopuszczalne, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeśli są spełnione poniższe warunki:
faktura w rzeczywistości nie dokumentowała żadnej transakcji,
faktura nie weszła do obiegu prawnego, co jest potwierdzone posiadaniem przez sprzedawcę oryginału faktury pierwotnej
Anulować wić można tylko w tych określonych sytuacjach.Jeśli faktura już poszła do kontrahenta i on ją zaksęegował to: Trzeba wystawić fakturę korygującą, zmniejszającą wykazaną na fakturze pierwotnej sprzedaż „do zera”,i czekać aż kontrahent  potwierdzi otrzymanie tej faktury korygującej, sprzedawca nie może zgodnie z i art.29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług pomniejszyć podatku należnego o kwotę wynikającą z korekty do momentu otrzymania potwierdzenia od kontrahenta o otrzymaniu faktury korygującej.  do tego momentu, podatek należny będzie wykazany w deklaracjach VAT od obu faktur: pierwszej niepoprawnej oraz od właściwej, wystawionej po terminie.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź