Jak wypełnić fakturę VAT?

autor: Michał 2012-02-05 00:33:23   
0
Jak poprawnie wypełnić fakturę VAT? Jakie elementy powinna posiadać faktura?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-09-18 22:10:16   
0
Szczegółowe zasady wystawiania faktur określa rozporządzenie w sprawie m.in. wystawiania faktur VAT (rozporządzenie ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 68, poz. 360).
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź