ZUS dla nowych firm

autor: Michał 2012-02-05 00:51:39   
0
Jaki ZUS płacą nowe firmy w 2012?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-02-17 23:38:48   
0
składki za okres od lutego do grudnia 2012 dla nowych firm, czyli nie prowadzących działolnośc dłużej niż 24 miesiące:
emerytalna, rentowa, bez chorobowej 131,36 zł
emerytalna, rentowa, chorobowa 142,39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 254,55 zł
Funduszu pracy nie płaci się
dodaj komentarz


autor: gość 2012-02-22 23:13:28   
0
Składki na Fundusz Pracy nie płaci się jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Te inne tytuły to np. umowa o pracę, zlecenie wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy jest gdy łączna podstawa wymiaru składek z np. umowy o pracę,  ze zlecenia  wyniesie conajmniej kwotę minimalnego wynagrodzenie za pracę w 2012roku to 1500 złotych
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź