Kwota świadczenia pielęgnacyjnego 2012

autor: Michał 2012-02-05 00:59:30   
0
Jaka jest kwota przy świadczenie pielęgnacyjnym w 2012 roku?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-02-06 23:29:40   
0
520 złotych. Jednak zgodnie z rozporządzeniem 27 grudnia 2011r niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) niezależnie od wieku dziecka, mogą otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie w miesiącu styczniu, lutym i marcu . Muszą złożyć w tym celu wniosek. Zgodnie z przepisami 100 złoty będzie wypłacane w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź