Zakupy na allegro bez rachunku jak ująć je w kosztach firmy?

autor: ~ 2012-02-06 23:14:15   
0
witam, zakupiłem na allegro segregatory, zszywacze itd... Okazało się że sprzedawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wystawił mi rachunku ani faktury.  Jak teraz wrzucić to w koszty?: dowodem wewnętrznym?
z góry dziękuję za odpowiedź

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-02-09 00:07:14   
0
Zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonuje się na podstawie : rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Według paragrafu 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia, podstawę zapisów w księdze - oprócz faktur i rachunków - mogą stanowić także inne dowody księgowe, wymienione w paragrafie 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty, przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.
 Aby  coś zaliczyć w koszty zakupione od osoby fizycznej np na allegro, trzeba się postarać o dokument zawierający wszystkie elementy, o których mowa w  rozporządzeniu. Dokumentem tym może być umowa kupna sprzedaży, sporządzona i przesłana do sprzedawcy, pod warunkiem jednak , iż sprzedawca odeśle firmie podpisany egzemplarz.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź