Współczynnik przyrostu naturalnego

autor: Michał 2012-03-06 22:58:23   
0
Jak się oblicza współczynnik przyrostu naturalnego?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-03-09 12:28:58   
0
Wzory na wyliczenie :
Współczynnik przyrostu naturalnego = liczba urodzeń - liczba zgonów
LUB
 Współczynnik przyrostu naturalnego = liczna urodzeń - liczba zgonów / (podzielić przez) ogólną liczbę ludności * (pomnożyć przez) 1000 promili = podajesz w ynik w promilach
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź