Składka na ubezpieczenie wypadkowe 2012

autor: Michał 2012-03-06 23:14:34   
0
Ile wynosi składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2012 roku?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-03-08 15:38:52   
0
Składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% jest dla przedsiębiorców zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-08 15:55:01   
0
Wysokość składki wypadkowej uzależniony jest od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez danego pracodawcę do ubezpieczenia wypadkowego.
 Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które przedsiębiorca  był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUSie chociaż jeden dzień. W liczbie miesięcy uwzględnia się tylko te miesiące, w których pracodawca co najmniej jeden dzień był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe czyli w których co najmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Liczba ubezpieczonych podlega zaokrągleniu  w górę, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5 lub w dół, jeśli jest mniejsza od 0,5.
Ustalając liczbę ubezpieczonych należy uwzględniać wszystkich ubezpieczonych, którzy w danych miesiącach podlegali chociaż jeden dzień ubezpieczeniu wypadkowemu np. osoba przebywajaca cały miesiąc na urlopie bezpłatnych nie będzie wliczana- nie odprowadzana za nią w tym okresie składki wypadkowej.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź