Składka preferencyjna ZUS w 2012r.

autor: Michał 2012-03-06 23:16:05   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-03-08 15:26:49   
0
Składki ZUS  od lutego do grudnia 2012 dla nowych firm, czyli nie prowadzących działolnośc dłużej niż 24 miesiące: emerytalna, rentowa, bez chorobowej 131,36 zł
emerytalna, rentowa, i chorobowa dla przebsiebiorców opłacajacych dobrowolna składke chorobową 142,39 zł Ubezpieczenie zdrowotne ZAWSZE 254,55 zł
Funduszu pracy nie płaci się
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-08 15:28:48   
0
Składki na Fundusz Pracy nie płaci się jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Te inne tytuły to np. umowa o pracę, zlecenie Gdy pzrebsiębiorca pracuje za umowę o pracę lub zlecenie to obowiązek zapłaty składki na Fundusz Pracy jest gdy łączna podstawa wymiaru składek z np. umowy o pracę,  ze zlecenia  wyniesie conajmniej kwotę minimalnego wynagrodzenie za pracę w 2012r oku czyli 1500 złotych
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-08 15:34:24   
0
Fundusz Pracy konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 kwota 51,83 zł
dodaj komentarz


autor: gość 2012-04-12 23:02:25   
0
emerytalna:87,84 zł
rentowa:36 zł
chorobowe:11,03 zł DOBROWOLNA
wypadkowe:8,69 zł
Razem:143,56 zł Nr konta bankowego:83 1010 1023 0000 2613 9510 0000   
 Ubezpieczenie Zdrowotne  :254,55 zł
Nr konta bankowego:78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
    Fundusz Pracy:11,03 zł Nr konta bankowego:73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
dodaj komentarz


autor: gość 2012-04-12 23:06:03   
0
Minusem opłacania niskiego ZUS jest, to  że osoby, które opłacały niższe składki nie otrzymają zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje im, ponieważ w trakcie opłacania niższych składek na ZUS nie opłacały one składki na Fundusz Pracy, 
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź