Do kiedy płaci się ZUS?

autor: ~pytanie 2012-04-24 23:28:17   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-05-07 22:51:58   
0
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do płacenia składki ZUS do 10 dnia następnego miesiąca (jeżeli opłacają składki tylko za siebie) oraz do 15 dnia (płacąc składki za siebie i  za inne osoby, czyli pracowników, zleceniobiorców). Jeżeli 10 lub 15 dzień miesiąca wypada w weekend lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to termin płatności wypada następnego dni roboczego, po dniu wolnym. Data zapłacenia przelewy to data wyjścia pieniędzy z  konta lub wpłaty na poczcie.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-07 22:39:53   
0
Najlepiej być jest równocześnie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, i prowadzić działalność gospodarczą. kKorzysta się wtedy ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a opłaca tylko składkę zdrowtną w wypadku gdy spełnia następujący warunek: podstawa wymiaru składek pochodzących ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest równa bądź wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2012 r. - 1.500 zł
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź