Termin wypłaty wynagrodzenia

autor: ~pytanie 2012-04-24 23:30:53   
0
Jakie są terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-05-07 22:43:43   
0
Wypłaty wynagrodzenia za pracę należy dokonywać co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie art. 85 § 1 kodeksu pracy 
Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-08 22:03:49   
0
U nas wypłącają ostatniego dnia miesiąca
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź