Wniosek o kartę NFZ

autor: ~pytanie 2012-04-28 20:45:21   
0
Jak powiino się złożyć wniosek o kratę NFZ?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-05-08 14:34:12   
0
Nie wiem może w przychodni  powiino być kraty NFZ
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-08 15:09:53   
0
Najlepiej udaj się do NFZ, zapytaj się tam, który wniosek masz wypełnić i wypełnij go na miejscu. Trwa to parę minut i wychodzisz z kartą :-) także może wyślij kogoś do NFZ osoba składająca wniosek nie musi być członkiem rodziny, musi mieć upoważnienie do składania i odbioru karty, albo ten sam adres zameldowania.
Dokumenty potrzebne to wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia, dowód chyba też trzeba mieć oraz
jeśli osoba ubezpieczająca jest pracownikiem  to potrzeba oprócz druku ZUS ZUA, ZUS RMUA czy ZUS ZZA - druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA, poświadczony pieczęcią i podpisem pracodawcy, z aktualną datą, albo aktualnie potwierdzona przez płatnika legitymacja ubezpieczeniowa - ważność 30 dni od daty potwierdzenia, z wpisanymi członkami rodziny, uprawnionymi do bezpłatnych świadczeń
jeśli osoba ubezpieczająca prowadzi działalność gospodarczą to musisz mieć jeszcze kopię druku ZUS ZCZA z pieczęcią ZUS, poświadczona przez ubezpieczającego, z aktualną datą oraz potwierdzenie opłacenia składek w postaci wyciągu z konta bankowego zawierającego informację o składce na ubezpieczenie zdrowotne potwierdzone pieczęcią i podpisem właściciela lub ostatni dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź