Jakie są odsetki od zaległości podatkowych?

autor: ~ 2012-05-12 21:38:54   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-05-14 22:33:06   
0
 stawka odsetek  za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14 % od 9 czerwca 2011roku
podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-14 22:13:03   
0
 Wzór na naliczanie odsetek za zwłokę
Rozporządzenie ministra finansów z 22 sierpnia 2005 roku w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej,  określa wzór, według którego naliczane są odsetki.
 Kz × L × O /365 = On = Opz  
 <a></a>Kz - kwotę zaległości,
 L - liczbę dni zwłoki,
O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,
 Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-14 22:18:45   
0
Od 1 stycznia 2009 roku obowiązują  przepisy dotyczące obliczania odsetek od zaległości podatkowych, wynosząca 75 procent stawki podstawowej. Warunkiem zastosowania niższej stawki jest złożenie korekty deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłata zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych są naliczane od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności podatku
 Do naliczania odsetek za zwłokę z zastosowaniem obniżonej stawki stosuje się natomiast taki wzór
 <a></a>Kz × L × O1 /365= On = Opz 
 <a></a>Kz - kwotę zaległości,
 L - liczbę dni zwłoki,
 O1 - obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,
Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu
,
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź