Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne

autor: ~ 2012-05-12 21:42:57   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-05-14 21:55:53   
0
Podstawa i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne dla ptrzedsiebiorcy wynosi od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku: 2.828,31 zł podstawa * 9% =254,55 zł składka
254,55 zł * 7,75%( odliczenie od podatku)= 254,55zł
  Podstawa składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym   to kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada 2009 r.= 520 zł
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź