Podatek od wynajmu mieszkania

autor: ~ 2012-05-12 21:43:51   
0
Jaki mam zapłacić podatek od wynajmu mieszkania?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-05-14 22:21:56   
0
Wybór formy opodatkowania: ryczałtu ewidencjonalnego bądż na zasadach ogólnych a więc wg skali podatkowej 18% i 32% w rozliczaniu podatku od najmu mieszkania możliwy jest tylko raz w roku do 20 stycznia bądź do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód z tytułu najmu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu  W przypadku, gdy nie złoży się oświadczenia w odpowiednim terminie, rozlicza się podatek ten na zasadach ogólnych, chyba, że w poprzednim roku właściciel mieszkania rozliczał się ryczałtem, wtedy w następnym  roku może kontynuować tę formę rozliczania bez powiadamiania urzędu skarbowego.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-14 22:50:46   
0
 przy ryczałcie podatek płaci się jedynie od kwoty czynszu określonego w umowie najmu. Podatek ten rozlicza się w pit28 za dany rok podatkowy w przypadku ryczałtu
Przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych można od przychodu odliczyć  koszty tj. amortyzacja, opłaty administracyjne, ubezpieczenie, remonty, koszt ogłoszenia gdy poszukuje sie nowego najemcy. przychód i koszt powstaje w momencie rzeczywistego wpływu pieniędzy na konto bądź w momencie poniesienia danego kosztuzarówno przychody i koszty muszą być  udokumentowane np.  potwierdzeniem przelewu, fakturą, rachunkiem.Podatek ten rozlicza się w pit 37 za dany rok podatkowy w przypadku rozliczania na zasadach ogólnych.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-14 23:02:24   
0
nie w pit 37 tylko pit 36
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź