Deklaracja podatku od nieruchomości

autor: ~ 2012-05-12 21:47:52   
0
Jaka deklaracja na podatek od nieruchomości?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-05-15 17:07:00   
0
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-15 16:24:11   
0
taki druk http://www.kolbudy.gd.pl/ug/sciagnij/deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_dn1_2012.pdf
skłądają osóby prawnr, jednostki organizacyjne oraz spółi niemające osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych itd..
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-15 16:54:04   
0
l
DN-1 jest to Deklaracja na podatek od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą <a></a>
IN-1 jest to Informacja na podatek od nieruchomości osob fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 
Na osobach fizycznych w zakresie po­datku od nieruchomości ciąży obowiązek składania InformacjiI. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej składają DEKLARACJE na podatek od nieruchomości. Powyższe informacje oraz deklaracje sporządza się i składa na formularzach ustalonych przez rady gmin. Formularze można również składać drogą elektroniczną, jeżeli dana gmina przewiduje taki tryb. Osoby fizyczne składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Natomiast osoby prawne do dnia 15 stycznia składają  deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Jeżeli zaś obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Ponadto mają obowiązek odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Załączniki: - Załącznik do deklaracji i informacji( Dane o nieruchomościach ZN-1/A - Załącznik do deklaracji i informacji( Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1/B
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź