Jak obliczyć wynagrodzenie netto?

autor: ~ 2012-05-12 21:49:00   
0
Jak się oblicza wynagrodzenie netto?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-05-13 23:04:01   
0
Od wynagrodzenia brutto stanowiącego jednocześnie podstawę do obliczenia składek społecznych ( emerytalnej, rentowej, chorobowej) obliczyć te składki np.
wynagrodzenia brutto 1500zł
1500zł * składka emerytalna 9,76%, = 146,40 zł
1500zł * składka rentowa 1,5%, =22,50 zł
1500 zł *chorobowa 2,45%, = 36,75 zł
Odjąć składki od wynagrodzenia brutto  1500zł - 146,40 zł -22,50 zł -36,75 zł = 1.294,35 zł
obliczyć:
składkę na ubezpieczenie zdrowotne
1.294,35 zł ( podstawa ubezp. zdrowotnego) * 9% =116,49 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne
składkę na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku
 1.294,35 zł ( podstawa ubezp. zdrowotnego) * 7,75% = 100,31 zł do odliczenia do podatku
podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, (trzeba zaokrąglić  do pełnych złotych)
wynagrodzenia brutto 1500zł - koszty uzyskania przychodu 111,25 zł - składki 146,40 zł -22,50 zł -36,75 zł =
1.183,00 zł po zaokrągleniu  do pełnych złotych
zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej 1.183,00 zł *18% - 46,33 zł kwota wolna od dochodu = 166,61 zł
zaliczka na podatek dochodowy do objęcia od wynagrodzenia po zaokrągleniu do pełnych złotych
166,61 zł -  100,31 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia do podatku po zaokrągleniu  do pełnych złotych = 66,00 zł
wynagrodzenie netto :
wynagrodzenia brutto 1500 - składki : składka emerytalna 9,76%, = 146,40 zł składka rentowa 1,5%, =22,50 zł chorobowa 2,45%, = 36,75 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% 116,49 zł -  zaliczka na podatek dochodowy , po zaokrągleniu do pełnych złotych 66,00 zł = 1.111,86 zł
mam nadzieję że przejrzyście napisałąm w razie czego proszę o pytania
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-15 17:10:16   
0
co to ta kwota wolna od dochodu?
 
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-08 02:04:30   
0
Kwota zmniejszająca podatek: rocznie 556 zł 02 gr, miesięcznie 46 zł 33 gr.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź