Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

autor: ~ 2012-05-12 22:00:33   
0
Jak napisać wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-05-15 16:40:34   
0
Podaję wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Masz na to 10 dni :-)
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuje od umowy sprzedaży ( wpisujesz co odsyłasz) zawartej za pośrednictwem sklepu ( wpisujesz dane sklepu)towar otrzymałem i odebrałem ( wpisujesz datę) Proszę o zwrot zapłaconej ceny na moje konto bankowe: ................................................................................. Z  poważaniem
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-15 16:47:42   
0
Sprzedający ma obowiązek dołączyć do zakupionego towaru wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W w padku jeśli nie ma takiego formularza, termin zwrotu wydłuża się do 3 miesięcy. cytat z ustawy :2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź