Zryczałtowany podatek dochodowy

autor: ~ 2012-05-12 22:01:11   
0
Ile wynosi zryczałtowany podatek dochodowy?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-05-15 15:57:52   
0
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą go opłacać przedsiębiorcy którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili w poprzednim roku, to w wypadku gdy uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej 661.680 zł w  2012 roku.
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:
20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych np. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej
1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy 
 5,5% od przychodów  z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
3,0% od przychodów  z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się przychodów uzyskanych   z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 
  Podstawą opodatkowania ryczałtem jest przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.   Do dnia 31 stycznia składa się PIT 28.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-15 16:03:23   
0
Witam, mam pytanie, chciałam prowadzić sprzedaż przez internet ubrań używanych czy stawka ryczałtu  to 3% ?
dodaj komentarz


autor: gość 2012-05-15 17:28:28   
0
masz w ustawie 3% od przychodów  z działalności usługowej w zakresie handlu
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź