Wniosek o przedłużenie urlopu macierzyńskiego

autor: ~pytanie 2012-06-24 10:19:02   
0
poszukuję wzoru wniosku o przedłużenie urlopu macierzyńskiego
a czy można pracować w trakie urlopu macierzyńskiego?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-06-25 16:01:13   
0
Nie wolno pracowac w trakcie urlopu macierzynskiego poniewaz jestes pod ochroną. A wzór wniosku jest na tej stronie pa
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-25 18:05:05   
0
Pracownikom, oprócz podstawowego urlopu macierzyńskiego, przysługuje również dodatkowy urlop macierzyński Pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego  może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił dodatkowego urlopu. Praca w okresie dodatkowego urlopu może być wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy w czasie dodatkowego urlopu następuje na pisemny wniosek pracownicy, złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. We wniosku pracownica wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu z wykonywaniem pracy. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownicy. W takim przypadku wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownica wykonuje pracę w czasie korzystania z dodatkowego urlopu. Jeżeli pracownica łącząca korzystanie z dodatkowego urlopu z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy, przedłoży zwolnienie lekarskie za czas choroby lub konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, ma prawo odpowiednio do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-25 17:38:49   
0
Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 237 poz. 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.)
§ 4. Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy.
§ 5. W przypadku określonym w § 4 podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownica wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-25 17:59:38   
0
nie ma jakiegoś specjalnego druku. Napisz po prostu
WNIOSEK O DODATKOWY URLOP MACIERZYŃSKI
 Na podstawie Kodeksu Pracy proszę o udzielenie mi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 2 tygodni od ...... do ........ to jest bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, który kończy się........
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-25 18:03:27   
0
Można pracować na urlopie macierzyńskim, ponieważ żaden przepis kodeksu pracy nie uzależnia prawa do urlopu macierzyńskiego od nie wykonywania przez pracownika w tym okresie pracy zarobkowej. Jednak  inaczej niż w przypadku podstawowego urlopu macierzyńskiego pracownik przebywający na dodatkowym urlopie macierzyńskim może wykonywać pracę u pracodawcy, który udziela mu urlopu.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź