Urlop tacierzyński wniosek

autor: ~pytanie 2012-06-24 10:20:23   
0
Jaki jest wzrór wniosku o urlop tacierzyński? Czy pracodawca może odmówić takiego urlopu?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-06-25 19:34:46   
0
Od 1 stycznia 2011 roku z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać także pracownicy adoptujący dziecko  zmianę tą wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy,
1823 § 1. Pracownik  wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. 
 od 1 stycznia 2012 roku  za urlop ojcowski przysługują 2 tygodnie.Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika wychowującego dziecko, składany  jest on w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-25 18:59:33   
0
Każdy korzystający z urlopu ojcowskiego jest objęty ochroną prawną. Pracodawca nie może rozwiązać, ani wypowiedzieć umowy o pracę, możliwe jest to jedynie w sytuacji, gdy następuje ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-25 19:22:17   
0
Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
     Na podstawie artykułów Kodeksu pracy proszę o udzielenie tygodnia urlopu ojcowskiego w terminie od .....do ...... Moja córka urodziła się ......... z poważaniem
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź