Prawo pracy urlopy

autor: ~Dorota 2012-06-24 10:23:59   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-09-09 19:34:00   
0
Według Kodeksu Pracy:
  Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat
Do okresu zatudnienia dla potrzeb obliczenia urlopu wlicza się :
  Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: 1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, 2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, 3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, 4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, 5) szkoły policealnej - 6 lat, 6) szkoły wyższej - 8 lat. Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu
Ogólnie ujmując wszystkie informacje dotyczące urlopów zawarte są w Kodeksie Pracy-  Dział siódmy Urlopy pracownicze
dodaj komentarz


autor: gość 2012-10-23 16:15:00   
0
lepiej bardziej precyzyjnie pisz Dorotko te pytania, wtedy dostaniesz dokładniejszą odpowiedź.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź