Ubezpieczenie chorobowe jaka składka

autor: ~Dorota 2012-06-29 14:26:51   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-09-08 16:37:49   
0
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w tym chorobowe pracowników stanowi przychód z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy bądż wykonywania umowy zlecenia ( ubezpieczenie chorobowe dobrowolne). Wysokość składki chorobowej wynosi 2,45% wynagrodzenia brutto i jest pokrywana przez pracownika, zleceniobiorcę z jego wynagrodzenia.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-09-08 16:26:22   
0
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. nie stosuje się w wypadku składki chorobowej ograniczenia o rocznej maksymalnej podstawie wymiaru składek.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-09-08 16:45:26   
0
Osoba prowadząca działalność gospodarczą o ile zdecyduje się na opłacanie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe może mieć prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS w wypadku choroby. Składka wynosi 2,45% podstawy składek społecznych  ogłoszonych przez zus. Składki muszą być opłacane w terminie określonym przez zus dla danego przedsiębiorcy, czyli do 10go lub 15go dnia następnego miesiąca. Nieopłacenie składki w wymaganym terminie oznacza przerwanie podlegania ubezpieczeniu od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-09-11 14:36:37   
0
Wysokość składki chorobowej dla przedsiębiorców i osób współpracujących w 2012 roku:
51,83 zł
w wypadku przedsiębiorców opłacających składki preferencyjne:
11,03 zł
 
 
 
 
 
dodaj komentarz


autor: gość 2012-09-18 21:49:01   
0
Minimalna miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012  to 2 115,60 zł. Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla tych osób wynosi 51,83 zł(2,45% z kwoty 2115,60 zł).
dodaj komentarz


autor: gość 2012-09-18 22:00:51   
0
Najlepsze z tym dobrowolnym chorobowym jest to iż gdy kobieta prowadząca działalność gospodarczą, przystąpiła dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowała maksymalną wysokość podstawy wymiaru składek społecznych zus w 2011 było to 8595,53 zł i , w okresie tego ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko, to z chwilą porodu nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego w jego maksymalnej wysokości czyli brutto 7417,08 zł =netto 6082,01 zł) przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego.:-)
 Wystarczy, że zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego jak i  również do pozostałych obowiązkowych ubezpieczeń, deklarując składki liczone od najwyższej podstawy wynoszącej 250% przeciętnego wynagrodzenia oggłaszanego przez zus. Następnie aby otrzymać maksymalny zasiłek macierzyński, wystarczy opłacić maksymalne składki za jeden pełny miesiąc, pod warunkiem że do wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku ZUS weźmie pod uwagę tylko deklarowaną maksymalną kwotę za ten jeden miesiąc. ;-) co do zasady podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym dziecko przyszło na świat. JEDNAK w sytuacji gdy kobieta wykonywała działalność i podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy, pod uwagę brany jest ten krótszy okres. Najlepiej jest zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia na krótki czas przed przejściem na urlop macierzyński, tak aby opłacić jak najmniej  tych wymaganych najwyższych składek za pełne miesiące.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-09-18 21:42:31   
0
 sposobem na  podniesienie zasiłku macierzyńskiego do maksymalnej wysokości jest też rezygnacja z  dobrowolnegoubezpieczenia chorobowego na okres co najmniej 30 dni, a następnie ponowne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego z zadeklarowaną maksymalną kwotą. Jeżeli bowiem przerwy w podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu przekroczą 30 dni, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego ZUS weźmie pod uwagę wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe z ostatniego okresu opłacania podwyższonej stawki, czyli za okres opłacania maksymalnych stawek :-)
dodaj komentarz


autor: gość 2012-10-17 23:52:29   
0
ooo
dodaj komentarz


autor: gość 2012-10-23 16:31:36   
0
a jednak można być szczęśliwym w tym kraju, tylko trzeba mieć kasę na te maksymalne składki.
dodaj komentarz


autor: gość 2015-02-17 14:53:30   
0
hehe
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź