Jaką kwotę może zająć komornik z renty?

autor: ~ 2012-10-13 05:28:46   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-10-23 15:15:28   
0
 Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwotą wolną od potrąceń jest kwota równa 50% najniższej renty po odliczeniu składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek przy egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne. Komornik nie może zająć miesięcznie więcej niż 25% renty brutto miesięcznie. Jeśli będzie zbieg egzekucji- paru komorników, to zajęcia wszystkich komorników nie mogą przekroczyć kwoty 70%  wielości renty.Komornik może też zająć majątek np. nieruchomość albo samochód. Ma też prawo zająć wszystkie środki, które znajdują się na rachunku bankowym.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź