Jaki jest termin wypłaty zasiłku chorobowego?

autor: ~ 2012-10-13 05:47:32   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-10-18 00:03:18   
0
Zasiłek chorobowy płacony przez Zus wypłacany  jest  nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia przez ubezpieczonego wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Wypłata jest dokonana przelewem na rachunek bankowy, lub przekazem pocztowym.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-10-23 02:19:40   
0
jeśli płatnikiem zasiłku jest pracodawca to pracodawcy wypłacają chorobowe w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę. powinni zasiłek  wypłacić nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-10-23 02:20:56   
0
akty prawne zawierające informację o wypłacie zasiłków:
 art. 53, 55, 64 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 65, poz. 742 ze zm.),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 65, poz. 741),
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź