Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

autor: ~pracownik 2012-10-24 23:08:24   
0
Gdzie znajdę wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron - bez podania przyczyny?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-11-19 17:38:20   
0
za porozumieniem stron nie podaje się przyczyny....
dodaj komentarz


autor: gość 2012-11-19 17:40:07   
0
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu ....................................... pomiędzy …………………………….. a …………………………………, na mocy porozumienia stron. Jako termin rozwiązania umowy proponuję dzień .................................
Z poważaniem
 
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź