dotacja z ue,weksel in blanco, aneks-czy moge mieć problemy?

autor: ~Gosia 2012-10-30 12:43:43   
0
Minął rok odkąd założyłam dg z wykorzystaniem dotacji unijnej. Nadszedł dzień odbioru weksla in blanco i nastąpił pewien problem.
Gdy podpisywałam umowę o dofinansowanie moja firma istniała pod moim imieniem i nazwiskiem, jakiś czas później dopisałam jeszcze nazwę załóżmy zzz. Okazało się że powinnam o tej zmianie pisemnie poinformować projektodawcę. Nie zrobiłam tego, wszystkie fv mam na imię nazwisko + zzz. Powstał problem. Weksel w końcu odzyskałam. Projektodawca przyjął oświadczenie że poinformowałam go, ale już po tym terminie 1 roku, który jest wymagany by utrzymać DG. Dostałam tez aneks do umowy.
Martwię się jednak, że mogę mieć nieprzyjemności z tego tytułu np w trakcie jakiejś kontroli (zwrot dotacji).
W umowie jest pewien zapis, proszę napisać czy on chroni mnie choć trochę:
&6-zmiana umowy
1. wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. jeżeli wniosek o zmianę umowy pochodzi od Przedsiębiorcy, musi on przedstawić ten wniosek Projektodawcy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zmiana ta powinna wejść w życie
3. zasada, o której mowa w ust.2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy lub została zaakceptowana przez projektodawcę.
Pomocy!

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-11-02 12:11:08   
0
Może spytaj się na forum wekslowym? (forum.remitent.pl)
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź