Ponowne zatrudnienie pracownika

autor: ~ 2013-03-05 08:30:14   
0
Na jakich zasadach można ponownie zatrudnić zwolnionego wcześniej pracownika?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2013-05-10 14:20:40   
0
Ponownie zatrudniany pracownik podlega wstępnym badaniom lekarskim. Badaniom wstępnym nie podlegają tylko osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą . Bezpośrednio czyli bez jednego dnia przerwy. Jeżeli natomiast taka przerwa występuje, to nawet jeżeli pracownik ponownie ma pracować na tym samym stanowisku pracy, a jego poprzednie badania lekarskie nie utraciły ważności musi ponownie przejść wstępne badania. Ponownie zatrudniany pracownik musi także zostać przeszkolony w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane tylko w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę .
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź