zawiesznie Dg

autor: tyber.pz 2013-04-11 09:52:57   
0
(...) z dniem 1 kwiecień 2013 zawiesiłem działalność gospodarczą. Za 30 dni skończy mi sie ochrona ubezpieczeniowa. Moja żona jest płatnikiem KRUS ( 1,5 hektara przeliczeniowego ) dlatego nie mogę zarejestrować się jako bezrobotny i uzyskać bezpatne ubezpieczenie zdrowotne ( nawet jeśli dobrowolnie chciałem zrezygnować z prawa do zasiłku po okresie 90 dn)
Pytanie; czy żona może mnie zgłosić do swojego ubezpieczenia w KRUS i czy będzie to bezpłatne - w sensie, że nie będzie musiała opłacać dodatkowej składki za mnie?
dzieki
pz

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2013-04-16 18:59:14   
0
 zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz.U. z dnia 1 lutego 2012 r. poz. 123), która na okres przejściowy do 31 grudnia 2012 r. określa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowania w gospodarstwach o powierzchni gruntów rolnych: poniżej 6 ha przeliczeniowych  składkę zdrowotną opłaca budżet państwa za każdego ubezpieczonego rolnika i domownika, w wysokości 1 zł za każdy  ha przeliczeniowy
dodaj komentarz


autor: gość 2013-04-16 19:01:03   
0
składkę zdrowotną sami płacą rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni gruntów rolnychwynoszących  6 ha  i więcej, w wysokości 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy od każdej osoby ubezpieczonej skłądka zdrwotną w gospodarstwie
dodaj komentarz


autor: gość 2013-04-16 19:05:25   
0
do ubezpieczenia konieczne będzie wypełnienie druku KRUS UD-2Z, czyli zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
dodaj komentarz


autor: gość 2013-04-16 19:07:53   
0
ze składka tak samo jak w 2012
dodaj komentarz


autor: gość 2013-04-16 19:11:18   
0
nowelizacja  ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne  przedłużyła na 2013 r. obowiązywanie przepisów dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. są one takie same jak obowiązujące w 2012 r. Czyli   w gospodarstwach rolnych o powierzchni: poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacał KRUS, zaś w gospodarstwach większych niż 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę opłaci rolnik.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź