Jak otrzymać dodatek energetyczny w 2014 r.?

autor: ~ 2014-01-02 18:08:53   
0
Co trzeba złożyć, aby otrzymywać dodatek energetyczny od stycznia 2014 roku?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2014-01-19 15:28:28   
0
Od  1 stycznia  2014 roku  osoby , którym  przyznano  dodatek  mieszkaniowy  mogą  ubiegać  się  o przyznanie  zryczałtowanego  dodatku  energetycznego. Zasady  i tryb  przyznawania , a także  wypłacania  dodatków  energetycznych  reguluje   ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
zryczałtowany dodatek energetyczny do 30 kwietnia  2014 roku wynosi:
1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł na miesiąc;
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł na miesiąc;
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,93 złna  miesiąc.
Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny trzeba złożyć stosowny wniosek, mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
wniosek składa się albo w urzędzie miasta albo w tzw. centrach świadczeń z pomocy społecznej. trzeba rozeznać się jak tow danym mieście wygląda w szczecinie składa się na przykład w
dodaj komentarz


autor: gość 2014-01-19 15:32:33   
0
Wniosek  o  dodatk   energetyczy skłąda się   wraz  z  kopią   umowy   kompleksowej   lub   umowy   sprzedaży   energii   elektrycznej . Wnioski u nas byłydo pobrania w spółdzielni mieszkaniowej
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź