Przedawnienie błędu lekarskiego

autor: ~ 2014-02-05 12:18:40   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2014-03-27 00:59:26   
0
W przypadku stwierdzenia błędu w sztuce, poszkodowany może dochodzić
swoich praw na drodze powództwa cywilnego poprzez złożenie pozwu w
wydziale cywilnym sądu właściwym ze względu na miejsce
położenia placówki medycznej w której  był leczony. W przypadku skierowania sprawy do sądu trzeba pamiętać o upływie terminów przedawnienia. Zgodnie
z art. 442
§ 1.roszczenie o naprawienie
szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem
lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o
osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być
dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie
wywołujące szkodę.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie,
przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech
od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie
obowiązanej do jej naprawienia.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni
lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z
upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na
to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej
do jej naprawienia.
dodaj komentarz


autor: gość 2014-03-27 01:00:58   
0
powyższe paragrafy są w kodeksie cywilnym
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź